Jsme skupina aktivních občanů, které znepokojuje klimatická krize a ignorace její závažnosti. Více než 30 let víme, že situace je vážná a že se planeta vlivem spalování fosilních paliv otepluje a stává se neobyvatelnou. Více než 30 let se na to různí lidé snaží upozornit a volají po aktivitě. Emise skleníkových plynů mezitím rostou dál a většina lidstva se stále chová, jako by se nic nedělo. Média o klimatické krizi informují většinou za pomoci abstraktních pojmů a útržkovitě. Větší prostor je věnován fotbalu nebo róbám hereček. Politici řeší dílčí problémy. A čas, který nám zbývá k řešení klimatické krize, se rychle zkracuje.

Jako lidstvo víme, co se děje. Víme, co je potřeba dělat. Neděláme to.

Petice ani výzvy nezabraly. Nastal čas na nenásilnou rebelii za život. Pokud chcete, podívejte se na video na konci stránky - zakladatel hnutí Extinction Rebellion tam vysvětluje, proč rebelie funguje a proti čemu se bouříme.

Líbí se vám to? Přidejte se k nám.

REBELIE ZA ŽIVOT

Jsme konfrontováni s bezprecedentní globální situací nouze. Vláda selhává, místo aby nás chránila. Abychom přežili, budeme muset vynaložit vše, co máme.

Naše požadavky

  1. Vláda musí říci pravdu o klimatu a širším ekologickém stavu nouze, změnit nekonzistentní legislativu a společně s médii komunikovat s občany.

  2. Vláda musí nařídit právně závazná pravidla k dosažení nulových uhlíkových emisí do roku 2025 a redukovat úroveň spotřeby.

  3. Žádáme vytvoření Sněmu občanů, který by dohlížel na zavádění potřebných změn ke zvládnutí klimatické krize. Sněm občanů je efektivní a důvěryhodný nástroj přímé demokracie.

Roger Hallam, zakladatel Extinction Rebellion ve Velké Británii, vysvětluje, proč je rebelie účinná a proti čemu se bouříme. Video je s českými titulky: